Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 10,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 10,5 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden (M2) vokste med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 8,7 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 10,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 10,5 prosent fram til utgangen av mai. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 13,4 prosent ved utgangen av mai, opp fra 12,6 prosent ved utgangen av april. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,0 prosent fram til utgangen av juni, mot 11,9 prosent fram til utgangen av mai. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, opp fra 7,9 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 8,7 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 13,7 prosent ved utgangen av mai, ned fra 16,3 prosent ved utgangen av april. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,3 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,5 prosent ved utgangen av mai. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 11,7 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 12,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. august 2005 10:00