Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 10,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, opp fra 10,3 prosent fram til utgangen av april. Pengemengden (M2) vokste med 8,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 9,1 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 10,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, opp fra 10,3 prosent fram til utgangen av april. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 12,7 prosent ved utgangen av april, opp fra 11,0 prosent ved utgangen av mars. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,9 prosent fram til utgangen av mai, mot 11,7 prosent fram til utgangen av april. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, opp fra 7,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 8,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 9,1 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 15,9 prosent ved utgangen av april, opp fra 11,5 prosent ved utgangen av mars. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,5 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 6,4 prosent ved utgangen av april. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 12,7 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 8,4 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2005 10:00