Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 10,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 9,6 prosent (revidert) fram til utgangen av mars. Pengemengden (M2) vokste med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 9,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 10,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 9,6 prosent fram til utgangen av mars. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 11,0 prosent ved utgangen av mars, opp fra 9,6 prosent ved utgangen av februar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,7 prosent fram til utgangen av april, mot 11,5 prosent fram til utgangen av mars. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 5,8 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 9,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 11,5 prosent ved utgangen av mars, opp fra 7,7 prosent ved utgangen av februar. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,4 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,5 prosent ved utgangen av mars. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 7,8 prosent fram til utgangen av april, ned fra 12,3 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,09 prosentpoeng i første kvartal 2005 til 2,68 prosent. Utlånsrenten falt med 0,07 prosentpoeng til 3,97 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,02 prosentpoeng til 1,29 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,02 prosentpoeng i første kvartal 2005 og var 4,27 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,27 prosentpoeng til 3,47 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2005 10:00