Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 1,0 prosent på Petroleumsfondet i første kvartal

I første kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,0 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Det var kursoppgang i obligasjons- og aksjemarkedene i Japan og Europa, mens kursene i begge markedene falt noe i USA. Avkastningen på obligasjons- og aksjeporteføljen var henholdsvis 0,4 prosent og 2,0 prosent.

I første kvartal 2005 var avkastningen på Petroleumsfondet 0,13 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 1 090,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning på 74 milliarder i løpet av kvartalet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (46 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (11 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (17 mrd.). Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Nærmere opplysninger gis av:
Direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Kapitalforvaltning, tlf 22 31 60 00.

Kvartalsrapporten er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. mai 2005 10:00