Norges Bank

Pressemelding

Kraftig vekst i bruken av nettbank

Stadig flere nordmenn inngår avtaler med sine banker om å bruke nettbank. Antall regningsbetalinger over Internett økte i 2004 med 36 prosent til over 138 millioner transaksjoner. Samtidig falt bruken av brevgiro, girobetalinger via telefon og giroer innlevert på ekspedisjonssted. Dette er noen av konklusjonene i Norges Banks Årsrapport om betalingsformidling 2004.

Brukerne av det norske betalingssystemet har tilgang til effektive betalingstjenester. Priser som reflekterer produksjonskostnadene har motivert brukerne til å bytte ut blankettbaserte instrumenter med elektroniske løsninger. Det har bidratt til en bedre utnyttelse av ressursene i denne sektoren, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem da Norges Bank la fram rapporten på en pressekonferanse onsdag 27. april.

Nordmenns kortbruk er mer enn doblet i løpet av de siste fem årene. Om lag 676 millioner kortbetalinger til vare- og tjenestekjøp ble gjennomført i 2004, en økning på 14 prosent fra året før. De fleste korttransaksjoner utføres med BankAxept-kort knyttet til kortholderens bankkonto. Bruken av kredittkort og internasjonale betalingskort øker raskt, men brukes lite i Norge sammenlignet med andre land.

Det ble registrert cirka 259 millioner kontantuttak i 2004. Kontantuttak ved varekjøp står nå for over halvparten av alle kontantuttak. Antall minibankuttak har vist en svak nedgang de senere årene. Det er utplassert over 97 000 betalingsterminaler og cirka 2200 minibanker i Norge. Kontantuttak over skranke i bankfilialene utgjør nå kun 6 prosent av uttakene.

Verdien av sedler og mynt i omløp som andel av de totale betalingsmidler publikum disponerer falt svakt i 2004. Norske sedler inneholder en rekke sikkerhetselementer, og introduksjon av nye elementer de siste årene har gitt et fallende antall forfalskninger.

Fra 2004 til 2005 har bankenes listepriser på betalingstjenester økt. Prisøkningen har vært sterkest for en del blankettbaserte tjenester. Prisene har falt for noen typer grensekryssende betalinger. Prisene på slike tjenester er likevel høyt over prisene for innenlandske betalinger. Betalinger over landegrensene gjennomføres ofte med innslag av manuelle, kostnadskrevende operasjoner. Mange aktører er involvert. Dette er dyrt og tidkrevende. Banker og betalingsformidlere i Norge og andre land står overfor en stor utfordring for å effektivisere denne typen betalinger.

Årsrapport om betalingsformidling er en viktig del av Norges Banks overvåking av betalingssystemet. I tillegg til en årlig oppdatering av utviklingstrekk og priser i betalingsformidlingen, inneholder rapporten for 2004 også omtaler av interbanksystemene og integrasjon og utvikling i internasjonale betalingssystemer.

Årsrapport om betalingsformidling 2004

Rapporten kan bestilles fra Norges Bank i trykt form.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. april 2005 10:00