Norges Bank

Pressemelding

Petroleumsfondets avkastning 8,9 prosent i 2004

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 2004 var 8,9 prosent målt i internasjonal valuta. De to siste årene har samlet avkastning vært 22,6 prosent. Dette kan særlig tilskrives høy avkastning i aksjemarkedene.

For perioden fra 1997 til 2004 var fondets gjennomsnittlige årlige realavkastning etter forvaltningskostnader 4,0 prosent.

Norges Bank oppnådde i 2004 en avkastning på 0,53 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det syvende året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998 at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen. Den gjennomsnittlige årlige meravkastningen har vært 0,45 prosent. Samlet meravkastning har vært vel 14 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2004 var Petroleumsfondets markedsverdi 1 016 milliarder kroner. Verdien økte med 171 milliarder kroner gjennom året. Av dette skyldes 138 milliarder kroner tilførsel av nye midler fra Finansdepartementet. Avkastningen målt i internasjonal valuta tilsvarer 82 milliarder kroner. Sterkere kronekurs førte til en reduksjon i verdien av Petroleumsfondet i løpet av året med 49 milliarder regnet i norske kroner. Kronekursen har imidlertid ikke betydning for den fremtidige internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet.

Rapporten finnes i norsk og engelsk versjon under Petroleumsfondet på www.nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. mars 2005 10:00