Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 8,8 prosent fram til utgangen av desember. Pengemengden (M2) vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 7,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 8,8 prosent fram til utgangen av desember. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 10,1 prosent ved utgangen av desember, ned fra 10,4 prosent (revidert) ved utgangen av november. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,8 prosent fram til utgangen av januar, mot 11,4 prosent fram til utgangen av desember. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 3,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, ned fra 3,8 prosent (revidert) fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 7,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Frem til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 7,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 14,5 prosent ved utgangen av desember, opp fra 12,1 prosent ved utgangen av november. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt "andre finansielle foretak" enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,1 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,9 prosent ved utgangen av desember. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 8,7 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 13,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i fjerde kvartal 2004 til 2,77 prosent. Utlånsrenten falt med 0,08 prosentpoeng til 4,04 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,01 prosentpoeng til 1,27 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,16 prosentpoeng i fjerde kvartal 2004 og var 4,29 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,14 prosentpoeng til 3,88 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2005 10:00