Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 8,4 prosent fram til utgangen av november. Pengemengden (M2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Fram til utgangen av november var tolvmånedersveksten 9,2 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 8,4 prosent fram til utgangen av november. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 10,0 prosent ved utgangen av november, opp fra 9,8 prosent ved utgangen av oktober. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,4 prosent fram til utgangen av desember, mot 11,2 prosent fram til utgangen av november. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 3,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 2,2 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Fram til utgangen av november var tolvmånedersveksten 9,2 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 13,1 prosent ved utgangen av november, opp fra 9,4 prosent ved utgangen av oktober. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt "andre finansielle foretak" som ikke er statlige låneinstitutter og banker.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,9 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,9 prosent ved utgangen av november. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 13,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, opp fra 9,2 prosent ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten for "andre finansielle foretak" var 11,4 prosent i desember, ned fra 46,2 prosent i november.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2005 10:00