Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 8,3 prosent fram til utgangen av oktober. Pengemengden (M2) vokste med 9,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 4,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra 8,3 prosent (revidert) fram til utgangen av oktober. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,6 prosent ved utgangen av oktober, opp fra 9,0 prosent (revidert) ved utgangen av september. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,2 prosent fram til utgangen av november, mot 11,0 prosent fram til utgangen av oktober. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 2,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, ned fra 2,7 prosent (revidert) fram til utgangen av måneden før.

Indikatoren for samlet kreditt (K3) økte med 6,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 6,1 prosent fram til utgangen av september. K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden vokste med 9,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 4,6 prosent. Tolvmånedersveksten for "andre finansielle foretak" var 46,2 prosent i november, opp fra 18,0 prosent i oktober. Denne sektoren sto for om lag 40 prosent av tolvmånedersveksten i pengemengden i alt for november. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,9 prosent fram til utgangen av november, ned fra 6,0 prosent ved utgangen av oktober. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 9,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, opp fra -0,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 9,5 prosent ved utgangen av oktober, opp fra 1,2 prosent ved utgangen av september. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt "andre finansielle foretak" som ikke er statlige låneinstitutter og banker.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 2004 10:00