Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 7,8 prosent (revidert) frem til utgangen av august. Pengemengden (M2) vokste med 5,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 3,9 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 7,8 prosent fram til utgangen av august. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,1 prosent ved utgangen av august, det samme som ved utgangen av juli. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,2 prosent fram til utgangen av september, mot 11,5 prosent fram til utgangen av august. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 1,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 0,8 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 5,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 3,9 prosent. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for pengemengden var 1,6 prosent ved utgangen av august, mot 3,9 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,9 prosent fram til utgangen av september, opp fra 4,4 prosent ved utgangen av august. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 3,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. november 2004 10:00