Norges Bank

Pressemelding

Nobels minnepris i økonomi til Finn E. Kydland og Edward Prescott

Nordmannen (og rogalendingen) Finn E. Kydland og amerikaneren Edward Prescott er tildelt Nobels minnepris i økonomi 2004. -Dette er en viktig og gledelig tildeling, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Prisen går denne gang til faget makroøkonomi. Den makroøkonomiske forskningen tar sikte på å oppnå bedre forståelse av fenomener som inflasjon, endringer i produksjon og arbeidsledighet og langsiktig økonomisk vekst.

I begrunnelsen er det lagt vekt på forskernes bidrag til å forstå konjunkturutviklingen og deres bidrag til å analysere samspillet i den økonomiske politikken. Kydland og Prescott har blant annet gitt forklaringer på hvorfor en ikke lyktes i å bekjempe inflasjonen på 1970-tallet. I sitt banebrytende arbeid fra 1977 påpekte de behovet for større grad av forutsigbarhet i pengepolitikken.

I senere tid er forskningsprogrammet til Kydland og Prescott ført videre. Moderne pengepolitisk forskning har fokusert på reformer som også omfatter de institusjonelle rammene bl.a. for pengepolitikken.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. oktober 2004 15:15