Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 7,6 prosent fram til utgangen av juni. Pengemengden (M2) vokste med 4,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 5,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 7,6 prosent fram til utgangen av juni. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,1 prosent ved utgangen av juni, mot 8,3 prosent ved utgangen av mai. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,6 prosent fram til utgangen av juli, mot 11,8 prosent fram til utgangen av juni. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 0,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra -0,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 4,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 5,6 prosent. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet for pengemengden var 9,2 prosent ved utgangen av juni, mot 13,8 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,4 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 5,0 prosent ved utgangen av juni. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 6,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, ned fra 8,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,15 prosentpoeng i andre kvartal 2004 til 2,78 prosent. Utlånsrenten falt med 0,32 prosentpoeng til 4,03 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,17 prosentpoeng til 1,25 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra statlige låneinstitutter falt med 0,36 prosentpoeng i andre kvartal 2004 og var 3,74 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,34 prosentpoeng til 4,12 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2004 10:00