Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank gjenopptar kjøp av valuta til Statens petroleumsfond fra juli 2004

Norges Bank vil fra juli gjenoppta daglige kjøp av valuta til petroleumsfondet. For juli er de daglige valutakjøp fastsatt til 300 millioner kroner. Bakgrunnen er at økningen i oljeprisen har økt behovet for avsetninger til Statens petroleumsfond.

Avsetningen til petroleumsfondet dekkes dels ved overføring av valutainntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp av valuta i markedet.

Valutakjøpene fastsettes ut fra differansen mellom anslaget for månedlig avsetning til petroleumsfondet og valutainntekter fra SDØE i den aktuelle måned. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøp kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen. Eventuelle kjøp i markedet kunngjøres siste virkedag måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2004 10:00