Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, ned fra 7,2 prosent fram til utgangen av april. Pengemengden (M2) vokste med 4,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 4,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, ned fra 7,2 prosent fram til utgangen av april. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,7 prosent ved utgangen av april, mot 7,2 prosent ved utgangen av mars. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,3 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 11,4 prosent fram til utgangen av april. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -1,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, det samme som ved utgangen av april.

Pengemengden (M2) vokste med 4,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 4,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 12,7 prosent ved utgangen av april, mot 6,5 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,0 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 4,0 prosent ved utgangen av april. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 4,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, ned fra 9,3 prosent ved utgangen av april.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2004 10:00