Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, ned fra 7,3 prosent fram til utgangen av februar. Pengemengden (M2) vokste med 3,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 2,0 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, ned fra 7,3 prosent fram til utgangen av februar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,3 prosent ved utgangen av februar, mot 7,4 prosent ved utgangen av januar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 11,1 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 10,8 prosent fram til utgangen av februar. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -1,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, ned fra -0,2 prosent fram til utgangen av februar.

Pengemengden (M2) vokste med 3,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 2,0 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 0,9 prosent ved utgangen av februar, mot 0,7 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,2 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 4,7 prosent ved utgangen av februar. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 5,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, opp fra 0,2 prosent ved utgangen av februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. april 2004 10:00