Norges Bank

Pressemelding

Myntverkssamlingen blir på Kongsberg

Norges Banks representantskap har gitt sin tilslutning til at Norges Bank innleder forhandlinger med Norsk Bergverksmuseum og Den Kongelige Mynt AS på Kongsberg med sikte på at de verdifulle myntverkssamlingene fortsatt skal forvaltes der.

Norges Bank tar sikte på et samarbeid der mynt og medaljer oppbevares på Den Kongelige Mynt AS, mens Norsk Bergverksmuseum er forvalter av samlingene og ivaretar ansvaret for at myntverkshistorien presenteres i sin rette museumsfaglige sammenheng på Kongsberg. En forutsetning for denne løsningen er at det inngås formelle samarbeidsavtaler mellom de berørte parter hvor de krav Norges Bank stiller til sikkerhet blir ivaretatt.

Forhandlingene med Norsk Bergverksmuseum og Den Kongelige Mynt AS er et ledd i arbeidet med å gjøre bankens samling av sedler, mynt og medaljer mer tilgjengelig for offentligheten. Utstillingene i Bergverksmuseets lokaler på Kongsberg og i Norges Banks hovedkontor foreslås opprettholdt som nå. I tillegg vil Norges Bank legge til rette for at samlingene blir fotografert og registrert i en database, som kan benyttes både til forskning og til nettbaserte utstillinger. Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen. Videre vil Norges Bank vurdere muligheten for å delta i en utstilling om pengehistorie og betalingsmidler i det planlagte Bjørvika-museet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. februar 2004 14:00