Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 6,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 7,7 prosent fram til utgangen av oktober. Pengemengden (M2) vokste med 3,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 2,8 prosent fram til utgangen av oktober.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 6,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 7,7 prosent fram til utgangen av oktober. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,8 prosent ved utgangen av oktober, det samme som ved utgangen av måneden før. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 10,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 10,7 prosent fram til utgangen av oktober. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med -0,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, ned fra 1,2 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden (M2) vokste med 3,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 2,8 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 1,8 prosent ved utgangen av oktober, mot 2,0 prosent ved utgangen av måneden før. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,8 prosent fram til utgangen av november, ned fra 7,4 prosent ved utgangen av oktober. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 4,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, ned fra 6,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 2003 10:00