Norges Bank

Pressemelding

Nye oppdrag innen aksjeforvaltning

Norges Bank Kapitalforvaltning utlyser i dag nye oppdrag for ekstern aksjeforvaltning av Statens petroleumsfond. De nye oppdragene gjelder global aksjeforvaltning og aksjeforvaltning i ulike fremvoksende markeder.

Søknadsfrist er 31. desember.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på vår hjemmeside www.nbim.no. Informasjon om allerede utlyste mandater kan også finnes på samme sted.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. desember 2003 14:30