Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 7,5 prosent fram til utgangen av august. Pengemengden (M2) vokste med 4,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 4,5 prosent fram til utgangen av august.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 7,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 7,5 prosent fram til utgangen av august. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 9,9 prosent fram til utgangen av august. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,9 prosent ved utgangen av august, opp fra 6,7 prosent i juli.

Pengemengden (M2) vokste med 4,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 4,5 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Husholdningenes pengemengde vokste med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, ned fra 8,4 prosent ved utgangen av august. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 1,7 prosent ved utgangen av august, mot 2,1 prosent ved utgangen av juli.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. oktober 2003 10:00