Norges Bank

Pressemelding

Minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen 1905 - 2005

I 2005 er det hundre år siden unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst. Med hjemmel i sentralbanklovens bestemmelser om jubileums- og minnemynter vil Norges Bank utgi en serie minnemynter for å markere denne begivenheten.

Myntserien vil bestå av tre gull- og tre sølvmynter. Det første paret med en gull- og en sølvmynt utgis 27. november 2003, i anledning av kong Haakon VIIs edsavleggelse i Stortinget på den dagen i 1905. Det neste paret kommer 23. september 2004, dagen for inngåelse av forliket i Karlstad i 1905, og siste par 7. juni 2005, hundreårsdagen for Stortingets vedtak som førte til oppløsning av unionen. Utgivelsene vil skje i samarbeid med Hundreårsmarkeringen - Norge 2005 AS (Norge 2005), som skal forestå det offisielle programmet. Norge 2005 vil stå for markedsføring og salg av myntene.

Gullmynten har pålydende verdi på 1.500 kroner og utgis med et opplag på maksimalt 10.000 stk. pr. mynt. Sølvmynten får pålydende verdi 100 kroner og får et opplag på maksimalt 65.000 stk for myntene som utgis i 2003 og 2004, og maksimalt opplag på 100.000 stk for mynten som utgis i 2005. Myntene produseres ved Den Kongelige Mynt AS.

Myntenes adversmotiv (forside) er utformet av tidligere myntgravør Øivind Hansen. Adversmotivet er felles på alle myntene og består av et trippelportrett av våre tre konger i perioden. Gullmyntenes reversmotiv (bakside) er utformet av billedhoggerne Tomasz B. Ozdowski og sølvmyntenes reversmotiv av Danuta Haremska. Reversmotivene speiler Norge gjennom forandringens hundreår, fra et jordbrukssamfunn til et moderne samfunn som står foran utfordringene fra en høyteknologisk fremtid.

Selv om de første myntene utgis 27. november, vil det bli anledning til å forhåndsbestille myntene allerede nå. For at tildelingsprosessen skal bli rettferdig vil alle landets husstander få tilbud om å forhåndsbestille mynten. Myntenes pris pr. stk. blir kr. 3.500 for gullmyntene og kr. 450,- for sølvmyntene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2003 10:00