Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 8,2 prosent fram til utgangen av april. Pengemengden (M2) vokste med 5,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 5,9 prosent fram til utgangen av april.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 8,2 prosent frem til utgangen av april. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 9,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, ned fra 10,2 prosent ved utgangen av april. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 6,8 prosent ved utgangen av april, det samme som ved utgangen av mars.

Pengemengden (M2) vokste med 5,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 5,9 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker, eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 0,9 prosent ved utgangen av april, mot 0,2 prosent ved utgangen av mars.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 2003 10:00