Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 9,1 prosent i januar. Pengemengden (M2) vokste med 6,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 6,3 prosent (revidert) fram til utgangen av januar.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 9,1 prosent ved utgangen av januar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, mot 10,6 prosent ved utgangen av januar. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,4 prosent ved utgangen av januar, en nedgang fra 9,6 prosent (revidert) i desember.

Pengemengden (M2) vokste med 6,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 6,3 prosent (revidert). Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 8,5 prosent ved utgangen av januar, mot 10,3 prosent (revidert) ved utgangen av desember.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2003 10:00