Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 8,9 prosent i desember. Pengemengden (M2) vokste med 6,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 8,2 prosent fram til utgangen av desember.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 8,9 prosent ved utgangen av desember. K2 er tilnærmet et mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, en uendret vekstrate siden utgangen av desember. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,2 prosent ved utgangen av desember, en økning fra 8,2 prosent i november (revidert).

Pengemengden (M2) vokste med 6,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 8,2 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 10,0 prosent ved utgangen av desember, mot 10,2 prosent ved utgangen av november (revidert).

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Bankenes rentemargin falt med 0,06 prosentpoeng i fjerde kvartal 2002 til 2,98 prosent. Utlånsrenten falt med 0,08 prosentpoeng til 8,71 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,02 prosentpoeng til 5,73 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,17 prosentpoeng i fjerde kvartal 2002 og var 7,34 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,07 prosentpoeng til 7,34 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2003 10:00