Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, det samme som ved utgangen av november. Pengemengden (M2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, mot 7,6 prosent fram til utgangen av november.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, det samme som ved utgangen av november. K2 er tilnærmet et mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, også dette uendret fra utgangen av november. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 8,6 prosent ved utgangen av november, en økning fra 7,5 prosent i oktober.

Pengemengden (M2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember. Fram til utgangen av november var tolvmånedersveksten 7,6 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 10,5 prosent ved utgangen av november, mot 2,3 prosent ved utgangen av oktober.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. januar 2003 10:00