Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, en økning fra 8,7 prosent ved utgangen av oktober. Pengemengden (M2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 8,6 prosent fram til utgangen av oktober.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 8,7 prosent ved utgangen av oktober. K2 er tilnærmet et mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 10,6 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av november, mot 10,8 prosent ved utgangen av oktober. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,5 prosent ved utgangen av oktober, en nedgang fra 7,8 prosent i september.

Indikatoren for samlet kreditt (K3) økte med 7,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 8,2 prosent. K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden (M2) vokste med 7,6 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 8,6 prosent. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 2,3 prosent ved utgangen av oktober, mot 2,4 prosent ved utgangen av september.

Merk at kredittindikatorene og pengemengden er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002. Effektene er beskrevet nærmere i notatene til de enkelte statistikkene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. januar 2003 10:00