Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentenhet med virkning fra 12. desember. Samtidig reduseres bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 6,50 prosent og 8,50 prosent.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at etter en samlet vurdering av risikobildet ser Norges Bank det nå som mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. desember 2002 14:00