Norges Bank

Pressemelding

Nye oppdrag innen aksjeforvaltning

Norges Bank utlyser i dag nye oppdrag for ekstern aksjeforvaltning av Statens petroleumsfond. De nye oppdragene gjelder aktiv aksjeforvaltning innenfor næringsvirksomheter som leverer forbruksvarer og -tjenester.

Størrelsen på hvert enkelt mandat vil ventelig være over USD 200 millioner.

Mer informasjon finnes på Norges Banks internett-sider under Petroleumsfondet.

Forvaltere som er interessert i å søke, henvises til internettsiden http://nbim.ipe-quest.com

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. november 2002 08:45