Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 9,4 prosent i juli. Pengemengden M2 økte med 7,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 8,2 prosent fram til utgangen av juli. (Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene.)

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 9,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 9,4 prosent ved utgangen av juli. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 10,8 prosent ved utgangen av juli, det samme som ved utgangen av juni. Kreditt til husholdninger vokste 11,3 prosent de siste tolv måneder frem til utgangen av august, mot 11,5 prosent ved utgangen av juli.

Fylkeskommunene fikk i januar og juli til sammen 17,8 milliarder kroner fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 i alle måneder i år, og sist med om lag 0,7 prosentpoeng i månedene juni - august.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 8,2 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 9,9 prosent ved utgangen av juli, mot 8,7 prosent ved utgangen av juni. Merknad: Pengemengdeveksten blir også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene. (Se notatet om pengemengden).

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 2002 10:00