Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 9,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 9,6 prosent (revidert) i juni. Pengemengden (M2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 8,9 prosent (revidert) fram til utgangen av juni.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 9,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 9,6 prosent (revidert) ved utgangen av juni. K2 er tilnærmet et mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Kreditt til husholdninger vokste med 11,5 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av juli, mot 11,2 prosent ved utgangen av juni. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 10,8 prosent ved utgangen av juni, en økning fra 10,2 prosent i mai.

Fylkeskommunene har i alt fått overført 17,8 milliarder kroner (15,7 milliarder kroner i januar og 2,1 milliarder kroner i juli) fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar i år. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,7 prosentpoeng i juni og juli.

Pengemengden (M2) vokste med 8,2 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 8,9 prosent (revidert). Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (enn statlige låneinstitutter og banker) eier. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 8,7 prosent ved utgangen av juni, mot 3,7 prosent ved utgangen av mai. Også pengemengdeveksten er påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

Bankenes rentemargin økte med 0,15 prosentpoeng i andre kvartal i 2002. Utlånsrentene steg med 0,04 prosentpoeng til 8,35 prosent, mens innskuddsrentene falt med 0,11 prosentpoeng til 5,29 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper steg med 0,20 prosentpoeng og var 7,46 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,09 prosentpoeng til 7,20 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,03 prosentpoeng til 5,63 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. september 2002 10:00