Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) økte med 9,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 9,2 prosent i mai (revidert). Pengemengden (M2) økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 6,5 prosent fram til utgangen av mai.

Norges Banks kredittindikator (K2) økte med 9,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 9,2 prosent ved utgangen av mai (revidert). K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,9 prosent ved utgangen av mai, en økning fra 8,6 prosent i april. Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,3 prosentpoeng i januar, 0,5 prosentpoeng i februar, 0,6 prosentpoeng i mars og 0,7 prosentpoeng i april, mai og juni.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 6,5 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 3,7 prosent ved utgangen av mai, mot 3,2 prosent ved utgangen av april. Merknad: Pengemengdeveksten er også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2002 10:00