Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) økte med 9,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 9,0 prosent i april. Pengemengden (M2) økte med 6,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 8,0 prosent fram til utgangen av april.

Norges Banks kredittindikator (K2) økte med 9,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 9,0 prosent ved utgangen av april. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 8,6 prosent ved utgangen av april, en økning fra 7,7 prosent i mars. Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,4 prosentpoeng i januar, 0,5 prosentpoeng i februar og 0,7 prosentpoeng i mars, april og mai.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 6,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 8,0 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 3,2 prosent ved utgangen av april, mot 5,2 prosent ved utgangen av mars. Merknad: Pengemengdeveksten er også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juli 2002 10:00