Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, mot 8,9 prosent i februar (revidert). Pengemengden M2 økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, mot 7,5 prosent (revidert) fram til utgangen av februar. Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene. Se merknad i teksten.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, mot 8,9 prosent ved utgangen av februar (revidert). K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 7,7 prosent ved utgangen av februar, et fall fra 8,3 prosent i januar.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 7,5 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 11,9 prosent ved utgangen av februar, mot 12,6 prosent ved utgangen av januar.

Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 med om lag 0,4 prosentpoeng i januar, 0,5 prosentpoeng i februar og 0,7 prosentpoeng i mars. Pengemengdeveksten blir også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene (se notatene om kredittindikatoren K2 og pengemengden under tilhørende statistikk).

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. april 2002 10:00