Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 9,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november. I oktober var tolvmånedersveksten 10,2 prosent. Pengemengden økte med 7,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, mot 8,4 prosent fram til utgangen av oktober.

Indikatoren for samlet kreditt K3 økte med 5,8 prosent (110,8 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 5,5 prosent (revidert). K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,7 prosent (55,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 8,4 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 5,5 prosent ved utgangen av oktober, mot 4,0 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,9 prosent 31. desember. Effektiv tremånedersrente var 6,6 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,1 prosent. Fra 29. november til 31. desember gikk enmånedsrenten ned med 0,6 prosentpoeng, tremånedersrenten gikk ned med 0,6 prosentpoeng, og tolvmånedersrenten gikk ned med 0,5 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,2 prosentpoeng 31. desember, en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden 29. november.

Industriens effektive kronekurs var 0,6 prosent svakere 31. desember enn 29. november. I perioden styrket kronen seg mot japanske yen, mens den svekket seg mot amerikanske dollar, euro, britiske pund og svenske kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 6,2 milliarder kroner i perioden 26. november 2001 til og med 21. desember 2001. Kjøpene er i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 11,3 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 22,3 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. januar 2002 10:00