Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra torsdag 15. juni. Samtidig settes bankenes D-lånsrente opp like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 6,25 prosent og 8,25 prosent.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon.

En nærmere redegjørelse vil bli gitt i forbindelse med dagens pressekonferanse klokken 16.00 i Kirkegt. 6. Sentralbanksjefens innledning vil samtidig bli offentliggjort på Norges Banks internettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. juni 2000 14:00