Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 10. mai. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og lånerenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 5,75 og 7,75 prosent.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon.

En nærmere redegjørelse vil bli gitt i forbindelse med dagens pressekonferanse klokken 16.00 i Kirkegt. 6. Visesentralbanksjefens innledning vil samtidig bli offentliggjort på Norges Banks internettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mai 2000 14:00