Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank oppjusterer anslaget for veksten internasjonalt

Norges Bank anslår i sin siste internasjonale rapport BNP-veksten hos Norges handelspartnere til 3 prosent i år, en oppjustering på 1/2 prosentpoeng fra forrige rapport. I 2001 anslås veksten til 2 3/4 prosent. Oppgangen i euro-området og i Storbritannia bidrar til at veksten i år blir sterkere enn i fjor. USA er inne i sin lengste høykonjunktur noensinne, og Norges Bank venter at veksten vil holde seg på et høyt nivå også i år. Den økonomiske oppgangen i de tidligere kriserammede landene i Sørøst-Asia har kommet raskere enn ventet. I Japan er det ingen klare tegn til varig oppgang.

Konsumprisveksten hos våre handelspartnere er anslått til 1 3/4 prosent i år, 1/4 prosentpoeng høyere enn i forrige rapport. Neste år er konsumprisveksten anslått til 2 prosent. Den kraftige oppgangen i oljeprisen, økning i enkelte råvarepriser og høyere vekst bidrar til sterkere prisstigning, og flere sentralbanker har de siste månedene strammet til i pengepolitikken.

Utviklingen det siste halvåret har bekreftet forventningene om en oppgang i internasjonal økonomi. Viktige usikkerhetsfaktorer i det globale vekst- og prisbildet er oljeprisen og utviklingen i amerikansk økonomi.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2000 00:00