Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentpoeng med virkning fra torsdag 21. september. Samtidig settes bankenes D-lånsrente opp like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 7,00 prosent og 9,00 prosent.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning.

En nærmere redegjørelse vil bli gitt i forbindelse med dagens pressekonferanse klokken 14.00 i Kirkegt. 6. Sentralbanksjefens innledning vil samtidig bli offentliggjort på Norges Banks internettsider.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. september 2000 14:00