Norges Bank

Pressemelding

Avkastning på Statens petroleumsfond i første kvartal 1999

I første kvartal 1999 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond 2,9 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen på aksjeporteføljen var 6,6 prosent, mens avkastningen på obligasjonsporteføljen var 0,4 prosent.

Den høye avkastningen på aksjeporteføljen gjenspeiler en generell oppgang i de viktigste aksjemarkedene, særlig i Japan. For obligasjonsporteføljen var det store forskjeller mellom hovedmarkedene, med høyest avkastning i Japan og lavest i USA.

Avkastningen i første kvartal var nært sammenfallende med avkastningen på referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Petroleumsfondets portefølje hadde en mindreavkastning på 0,02 prosentpoeng i forhold til referanseporteføljen.

Målt i norske kroner var Petroleumfondets avkastning 0,14 prosent. Den norske kronen styrket seg i første kvartal i forhold til referanseporteføljens valutakurv. Men kursutviklingen på norske kroner påvirker ikke Petroleumfondets internasjonale kjøpekraft slik at det er mest relevant å måle avkastningen i internasjonal valuta.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer er ikke tilført nye midler i løpet av første kvartal 1999. Markedsverdien av fondets verdipapirportefølje var 31. mars på 172,1 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mai 1999 00:00