Norges Bank

Pressemelding

20-krone sirkulasjonsmynt til Akershus festnings 700-årsjubileum

Den 7. mai innledes feiringen av Akershus festnings 700-årsjubileum, og samme dag utgir Norges Bank en 20-krone sirkulasjonsmynt med motiv som markerer begivenheten.

Det var Håkon V Magnusson som påbegynte byggingen av Akershus kort tid etter at han ble konge i 1299. Myntens forside viser baksiden av Håkon Vs våpensegl, med Den norske løve i en utforming som ligger til grunn for dagens norske riksvåpen. Baksidemotivet på mynten er Akershus festning slik den fremstod i sin opprinnelige form på 1300-tallet.

I tillegg til den ordinære sirkulasjonsutgaven, vil mynten også være tilgjengelig for samlere i forskjellige pregekvaliteter og forpakninger. Disse kan bestilles fra Den Kongelige Mynt og hos landets mynthandlere.

Mynten er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Den Kongelige Mynt.

Den ordinære 20-kronemynten blir ikke preget med årstallet 1999.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mai 1999 00:00