Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra mandag 26 april. Samtidig reduseres bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 6,50 prosent og 8,50 prosent.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjef Svein Gjedrem er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, fredag 23 april, klokken 14.00. Sentralbanksjefens innledning til pressekonferansen vil bli offentliggjort på Norges Banks internettside klokken 14.00)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. april 1999 00:00