Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank gjenopptar valutakjøpene for Statens petroleumsfond

Norges Bank vil gjenoppta kjøpene av valuta i markedet til oppbygging av Statens petroleumsfond 25. mars. Disse kjøpene, sammen med overføringene av valuta fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), vil gjennom året bidra til den planlagte oppbyggingen av fondet. Det tas sikte på å kjøpe valuta i markedet tilsvarende 2 - 6 milliarder kroner i 1999.

Norges Bank vil siste virkedag i hver måned kl. 10.00 offentliggjøre det daglige kjøpsbeløpet i kroner for den påfølgende måned. Dette skjer via skjermbaserte systemer (Reuters, Bridge Telerate, Norges Banks internettside). Beløpet kan også endres etter offentliggjøring av nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, på grunnlag av nye anslag for den årlige overføringen til fondet.

Det daglige kjøpsbeløpet i mars vil være 20 millioner kroner. I særskilte tilfeller kan Norges Bank ut fra hensynet til kursutviklingen unnlate å kjøpe valuta.

Norges Banks likviditetsstatistikk (Reuters NODE, Bridge Telerate 56746, Norges Banks internettside) vil skille mellom kjøp av valuta til petroleumsfondet og andre valutatransaksjoner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. mars 1999 00:00