Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank utlyser mandater for global taktisk aktiva-allokering

Norges Bank Kapitalforvaltning inviterer eksterne forvaltere til å gi tilbud om å forvalte deler av Statens petroleumsfond. I denne runden utlyses det mandater for taktisk aktiva-allokering. Det vil si at forvalterne skal søke å oppnå meravkastning i forhold til en referanseindeks ved blant annet å velge mellom plasseringer i aksjer og obligasjoner og mellom nasjonale markeder. Invitasjonen er lagt ut på Internett, slik at det vil være mulig for alle interesserte forvaltere å søke om tildeling av mandater.

Det forventes at de eksterne forvalterne vil fokusere på valg av aktivaklasse (aksjer, obligasjoner og kontanter), landvalg for aksjer, landvalg for obligasjoner, sektorvalg og aktive valutaposisjoner som kilde for meravkastning. Forvalterne vil kunne investere i aktiva utstedt i land som inngår i Petroleumsfondets referanseportefølje (se Finans-departementets forskrift for Petroleumsfondet av 3. oktober 1997 og utlysningen på Internett). Det vil bli satt klare rammer for hvor mye risiko i forhold til referanseindeksen de enkelte forvalterne kan ta. Størrelsen på forvaltningsmandatene er ikke endelig fastsatt, men vil utgjøre minimum USD 200 millioner.

Frist for å søke om tildeling av mandater er 9. april 1999.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mars 1999 00:00