Norges Bank

Pressemelding

Swap-avtale med Den europeiske sentralbank

Den europeiske sentralbank (ESB) og Norges Bank er blitt enige om å inngå en swap-avtale for et beløp på 1535 millioner euro. Avtalen med ESB erstatter de bilaterale avtalene Norges Bank siden 1991 har hatt med sentralbanker i EU-land som med virkning fra 1. januar 1999 vil bli en del av euro-området. Videre detaljer vil bli gitt i Norges Banks årsberetning tidlig i 1999.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. desember 1998 00:00