Norges Bank

Pressemelding

Avduking av byste av Gunnar Jahn

Statsminister Kjell Magne Bondevik vil tirsdag 20. oktober kl. 16.00 avduke en byste av Gunnar Jahn på Bankplassen. Norges Bank har sammen med Statistisk sentralbyrå, Den norske Nobelkomite og høyesterettsadvokat Jens Chr. Hauge tatt initiativet til å reise minnesmerket over Gunnar Jahn.

Gunnar Jahn var født i Trondheim i 1883 og døde i Oslo i 1971. Han kom i høy grad til å prege sin samtid gjennom en rekke stillinger og verv, i så vel nasjonal som internasjonal sammenheng. I perioden 1920-46 var han direktør for Statistisk sentralbyrå. I 1941 ble han knyttet til Norges Banks direksjon, og fra 1946-54 var han sjef for Norges Bank. Han var medlem av Nobelkomiteen fra 1937, og formann i perioden 1942-66. Under krigen var han en sentral skikkelse i Hjemmefrontens ledelse. I 1944 ble han arrestert og satt på Akershus og Grini. Gunnar Jahn var også finansminister to ganger, først i Mowinckels regjering 1934-35 og deretter i Gerhardsen-regjeringen i 1945. Han la ned et stort arbeid for å bygge opp en statistisk ekspertise innenfor økonomifaget. Jahns virksomhet viser et bredt samfunns-engasjement, ikke minst gjennom bøker, avhandlinger, artikler og taler.

Bysten av Gunnar Jahn er et resultat av en lukket konkurranse som ble vunnet av billedhuggeren Marit Wiklund.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. oktober 1998 00:00