Norges Bank

Pressemelding

Overdreven svekkelse av kronen. Norges Bank gjenopptar handel med valuta som ledd i pengepolitikken.

Svekkelsen av kronekursen i den senere tid har i stor grad hatt sin bakgrunn i internasjonale forhold. Forholdene i norsk økonomi er ikke vesentlig endret og tilsier ikke en slik svekkelse.

Innretningen av pengepolitikken, med en betydelig rentedifferanse til europeiske valutaer, er tilpasset målet om etter hvert å bringe kronekursen tilbake til utgangsleiet. Dette rentenivået, sammen med en stram finanspolitikk, vil også bidra til å begrense prisstigningsforventningene. Norges Bank vil på denne bakgrunn gjenoppta handel med valuta som et ledd i gjennomføringen av pengepolitikken.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. oktober 1998 00:00