Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank utlyser nye mandater for renteforvaltning

Norges Bank Kapitalforvaltning har i dag sendt ut invitasjoner til forvaltere som ønsker å forvalte deler av Petroleumsfondets og valutareservenes renteportefølje. Invitasjonen er sendt til en lang rekke norske og utenlandske forvaltere. Den er også lagt ut på Internett www.norges-bank.no, slik at det vil være mulig for alle interesserte forvaltere å søke om tildeling av mandater.

Forvaltere inviteres til å gi tilbud på aktiv renteforvaltning. Med aktiv renteforvaltning menes at forvalterne vil ha noe større rom for å basere seg på egne analyser i valget mellom rentebærende verdipapirer. Men hver forvalter vil bli underlagt klart definerte restriksjoner på hvor stor risiko de kan ta i forhold til en referanseindeks.

Forvalterne vil få anledning til å investere i rentebærende verdipapirer utstedt av land som er definert i Finansdepartementets forskrift for Petroleumsfondet av 3. oktober 1997. Det vil også være anledning til å investere i verdipapirer som er utstedt av selskaper med statsgaranti for sine forpliktelser, av overnasjonale organisasjoner, eller i sikre pengemarkedsinstrumenter.

Forvaltning etter de nye mandatene vil tidligst starte i andre kvartal 1999. Norges Bank Kapitalforvaltning har ikke fastsatt hvor mye som samlet skal tildeles aktive forvaltere, men minimum tildeling til en enkelt forvalter vil være USD 200 millioner. Hoveddelen av de rentebærende porteføljene vil fortsatt forvaltes internt i Norges Bank Kapitalforvaltning, med begrenset risiko målt mot referanseindeksen.

Frist for å søke om tildeling av mandater er 7. oktober 1998.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. september 1998 00:00