Norges Bank

Pressemelding

Tildeling av bidrag fra Norges Banks fond til økonomisk forskning

Styret for Norges Banks fond til økonomisk forskning har delt ut bidrag på til sammen 255.500 kroner for 1998.

Konferansebevilgninger:

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF, Oslo, får kr 30.000,- i støtte til å arrangere konferanse om miljøøkonomi (EAERE), Oslo, juni 1999.

Sosialøkonomenes forening, Oslo, får kr 20.000,- til foreningens årlige forskermøte som avholdes ved Handelshøyskolen BI, Sandvika, 4.-5. januar 1999.

De øvrige bidragene fordeler seg slik:

13.000 kroner til professor Geir B. Asheim, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Deltakelse på North American Summer Meeting of Econometric Society, Montreal 25.-28.6. 1998 for å presentere arbeidet: "Common knowledge of rationality in intensive games".

4.500 kroner til stipendiat Halvor Mehlum, Sosialøkonomisk institutt, Oslo. Deltakelse på Zeuthen Workshop 1998, København, 9.-10.6.1998 for å presentere arbeidet "Capital annulation, unemployment and self-fulfilling failure of economic reform".

15.000 kroner til professor Steinar Holden, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, for å delta på Econometric Society og European Economic Association (EEA) 1998, Berlin, 29.8.-2.9. og 2.9.-5.9.1998 for å presentere arbeidet "Measuring structural unemployment: Is there a rough and ready answer?" og arbeidet "Wage setting under different monetary regimes".

15.000 kroner til førsteamanuensis Diderik Lund, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Deltakelse på International Institute of Public Finance, Argentina, 22.-30.8.1998, for å presentere arbeidet "Rent taxation when cost transfers are possible, but costly".

6.000 kroner til førsteamanuensis Jan Erik Askildsen, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Deltakelse på 9th Conference of the International Association for the Economics of Participation, University of Bristol, 26.-28.6.1998 for å presentere arbeidet: "Union membership and Wage Formation".

8.000 kroner til førsteamanuensis Tore Nilssen, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Deltakelse på European Accociation for Research in Industrial Economics (EARIE) 98, København, 27.-30.8.1998 for å presentere arbeidet: "Industrial policy and firm heterogeneity".

7.000 kroner til professor Ragnar Nymoen, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Deltakelse på workshop European Unemployment and Wage Determination, Empirical Applications and Econometric Methods, Firenze, 5.-6.6.1998 for å presentere arbeidet: "Equilibrium Unemployment, Concepts and Evidence".

8.000 kroner til førsteamanuensis Lars Sørgard, NHH, Bergen. Deltakelse på European Accociation for Research in Industrial Economics ( EARIE) 98, København 27.-29.8.1998 for å presentere arbeidet "Strategic location with asymmetric transportation cost".

5.000 kroner til førsteamanuensis Syed Quamrul Ahsan, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Deltakelse på European Society for Population Economics, Amsterdam 4.-6.6.1998 for å presentere arbeidet: "Seeking Higher Education Abroad as an Insurance: A Model of Educational Investment of the LDC-students".

5.000 kroner til Øivind Anti Nilsen, NHH, Bergen. Deltakelse på The Eighth International Conference on Panel Data, Gøteborg 10.-12.6.1998 for å presentere arbeidet: "Is there any credit rationing at all? Threshold estimation in an investment model".

8.000 kroner til Frode Steen, NHH, Bergen. Deltakelse på European Accociation for Research in Industrial Economics (EARIE) 98, København 27.-30.8.1998 for å presentere arbeidet "Collude, Compete, or Both? Deregulation in the Norwegian Airline Industry".

10.000 kroner til amanuensis Kristin Dale, Institutt for økonomi, Høyskolen i Agder, Kristiansand S. Deltakelse på EEA-konferansen i Berlin 2.-5.9.1998 for å presentere arbeidet: "The Influence of Household Production on Inter Industry Wage Differentials".

5.000 kroner til førsteamanuensis Sigve Tjøtta, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Deltakelse på konferansen European Society for Population Economics, Amsterdam, 4.-6.6.1998 for å presentere arbeidet "An Empirical Investigation on the Effect of Social Insurance Policy on Martial Dissolution in Norway".

15.000 kroner til stipendiat Pål Longva, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Støtte til forskningsopphold ved University of California, Berkeley.

8.000 kroner til førsteamanuensis Steven Ongena, Handelshøyskolen BI, Sandvika. Støtte til opphold ved University of Florida.

10.000 kroner til stipendiat Jan Yngve Sand, NHH, Bergen. Støtte til forskningsopphold ved Harvard University.

15.000 kroner til forsker II Torbjørn Hægeland, SSB, Oslo. Støtte til opphold ved Harvard University.

15.000 kroner til førsteamanuensis Nils-Henrik von der Fehr, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Støtte til reise og oppholdsutgifter i forbindelse med forskningsopphold ved Nuffield College, Oxford.

15.000 kroner til forsker Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Støtte til reise og opphold ved Queensland University of Technolgy, Brisbane, Australia.

10.000 kroner til forsker Hans Krogh Hvide, LOS-sentret, Universitetet i Bergen. Støtte til post-doc opphold ved Eitan Berglas School of Economics ved Universitetet i Tel Aviv, Israel.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 1998 00:00