Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanksjefen fratrer fra årsskiftet

Sentralbanksjef Kjell Storvik har i et brev av 1 juli d.å. til finansminister Gudmund Restad anmodet om å bli løst fra sin stilling som sentralbanksjef og leder av Hovedstyret i Norges Bank med virkning fra utgangen av inneværende år. Storvik henviser i sitt brev til at han i november i år fyller 68 år. Selv om det ikke gjelder noen aldersgrense for sentralbanksjefen, uttaler Storvik at han finner det naturlig å ta utgangspunkt i den høyeste aldersgrense som ellers gjelder for bankens medarbeidere.

Storvik gir uttrykk for takknemlighet for den tillit han ble vist ved utnevnelsen til sentralbanksjef i februar 1996 og fremholder at det har vært en spennende periode og en rik og givende tid i sentralbankens tjeneste. Jeg har gått til mine daglige oppgaver i banken med stor glede og vil komme til å savne det fine faglige miljø og de gode kollegiale forhold og ikke minst de gode samarbeidsrelasjoner såvel til Finansdepartementet som til Kredittilsynet, sier Storvik.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juli 1998 00:00