Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank utlyser nye mandater for aksjeforvaltning

Norges Bank har i dag sendt ut invitasjoner til aksjeforvaltere som ønsker å forvalte deler av Petroleumsfondets aksjeportefølje. Invitasjonen er sendt til en lang rekke norske og utenlandske forvaltere. Den er også lagt åpent ut på Internett (www.norges-bank.no) slik at det vil være mulig for alle interesserte forvaltere å delta i konkurransen.

I denne runden inviteres forvaltere til å gi tilbud på både aktiv aksjeforvaltning og såkalt utvidet indeksforvaltning. Med aktiv aksjeforvaltning menes at forvalterne vil ha anledning til å velge mellom bedrifter, sektorer og/eller markeder basert på egne analyser. Men hver forvalter vil bli underlagt klart definerte restriksjoner på hvor stor risiko de kan ta. Utvidet indeksforvaltning betyr at forvalterne kan ta noe risiko i forhold til fastsatte aksjeindekser. Denne typen forvaltning kan anses som en mellomting mellom aktiv aksjeforvaltning og indeksforvaltning.

Mandatene er inndelt i fem regioner/land. Dette er: Nord-Amerika, Storbritannia, Europa uten Storbritannia og Norge, Japan og Asia/Oceania uten Japan. Forvalterne kan bare investere i bedrifter notert på børser i de 21 land som er definert i Finansdepartementets forskrift (3. oktober 1997). Siden Petroleumsfondet etter forskriften ikke skal eie mer enn maksimalt en prosent av aksjekapitalen i en enkelt bedrift, må hver av forvalterne kun kjøpe mindre eierandeler i de bedrifter de velger ut.

Forvaltning etter de nye mandatene vil tidligst starte opp i juli 1998. Norges Bank har ikke fastsatt hvor store porteføljer som skal forvaltes som aktive mandater og som utvidede indeksmandater. Imidlertid vil den største delen av porteføljen forvaltes som rene indeksmandater. Norges Bank valgte sist høst fire indeksforvaltere. Disse mandatene ble utlyst åpent på Internett den 7. juli 1997.

Svarfrist for mandatene som er utlyst i dag er 27. februar. Norges Bank vil på basis av svarene på det utsendte spørreskjema velge ut de mest aktuelle forvalterne for en meget grundig gjennomgang.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. februar 1998 00:00