Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank utlyser oppdrag for aksjeforvaltning av Petroleumsfondet

Norges Bank er som kjent gitt oppdraget å stå for den operative forvaltningen av Statens petroleumsfond. Som et ledd i dette inviterer Norges Bank i dag norske og utenlandske forvaltnings selskaper til å konkurrere om forvaltning av aksjer for Petroleumsfondet. Invitasjonen er åpen, slik at alle interesserte selskaper kan delta, med svarfrist 8. august. Forvaltningen av aksjer planlegges å starte i januar 1998. Utlysningen skjer med forbehold om at forvaltningsstrategien og dermed oppdragene til forvalterne vil kunne justeres i lys av de mer detaljerte retningslinjene som Finansdepartementet forventes å gi i løpet av høsten.

Norges Bank planlegger to runder med utlysning av oppdrag om aksjeforvaltning i inneværende år.

I den første runden, som er startet i dag, ønsker banken å innhente tilbud på forvaltning av indeks porteføljer. Dette innebærer at forvalterne må spre plasseringene på land og bedrifter slik at porteføljen oppnår en avkastning nær identisk med utviklingen i vel definerte aksjeindekser. For å oppnå en meget begrenset risiko for avvik fra disse indeksene, må forvalterne spre sine investeringer på de fleste, eller alle, bedriftene som inngår i indeksene.

Forvaltning etter en slik indeksstrategi er i tråd med de signaler som ble gitt i Revidert nasjonal budsjett. Slik indeksforvaltning er også vanlig for store pensjonsfond i utlandet. De siste årene har store pensjonsfond økt andelen av sine aksjeporteføljer som er plassert på denne måten. Indeks forvaltning gir lave forvaltningskostnader og er hensiktsmessig for styringen av risikoen i den samlede aksjeporteføljen.

Norges Bank vil bruke et internasjonalt konsulentfirma for å assistere i utvelgelse av forvaltere. Invitasjonen til å konkurrere om oppdrag sendes til en rekke forvaltningsselskaper. I tillegg legges invitasjonen ut på Norges Banks internettsider (http://www.norges-bank.no) slik at det er enkelt for alle interesserte å vurdere om man vil legge inn et tilbud.

Kontaktperson:Knut N. Kjær tlf. 22 31 62 36

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. juli 1997 00:00